BIOGRAFIE

Leo Jordaens (voluit Leonard Jordaens) werd in 1944 geboren te Merksem. Hij was de zoon van Leon Jordaens ( 1915 te Merksem - † 1970 te Antwerpen) en Elisabeth van Tichel ( 16 september 1916 te Merksem - † 14 oktober 2007 te Antwerpen). Leo groeide op in een artistieke familie: grootvader Florent, vader Leon en zus Amandine waren ook kunstschilders. Volgens sommige bronnen zou Leo zelfs verwant zijn aan Jacob Jordaens. Van grootvader en zus is weinig geweten en in hoeverre hun werk lijkt op dat van Leo, is niet bekend. Leon Jordaens senior was een leerling van Vlaams kunstschilder Isidore Opsomer en was volgens een artikel in Gazet Van Antwerpen gespecialiseerd in portretten en dieren (waarvan ik tot op heden slechts één enkel portret mocht bewonderen). Er doet echter een theorie de ronde dat Jordaens senior ook landschapsschilder was en in vrijwel dezelfde stijl als junior. Of dit al dan niet het geval was, mag u zelf beoordelen op deze pagina.

Aanvankelijk had ik van Antwerpse 'kunstkenners' vernomen dat Leo Jordaens in een vroeger leven advocaat was geweest, die vanwege een drankprobleem aan lager wal was geraakt. Uit navraag bij de Orde van Vlaamse Balies bleek dit slechts een gerucht. De enige naamgenoot, actief in het gerechtsapparaat, heet Jurgen en is intussen procureur - of zij verwant zijn, is niet gekend.

De realiteit is echter dat Leo Jordaens het kunstenaarsstereotype belichaamde: wisselvallig, temperamentvol en sociaal niet helemaal aangepast of volgzaam. Hij kende erg productieve periodes, waarin hij twee maal per jaar tentoonstelde (dit was rond 1978, toen hij aan de Bosuil te Deurne woonde, nabij Antwerpen), maar blijkbaar kon hij die regelmaat en de druk van een eigen zaak niet helemaal aan. Concrete bewijzen zijn hier niet voor, maar het feit dat hij zijn kunstgalerij aan de Gallifortlei te Deurne slechts twee jaar heeft gehad (tot kort voor 1978 - het hoogtepunt van zijn carrière), suggereert dat hij mentaal niet stabiel en sociaal vaardig genoeg was om mee te kunnen draaien in de maatschappij, zeker niet als kunstenaar. Vanaf dat moment ging Jordaens met zijn werken leuren in café's en kantoren; hij verkocht zijn schilderijen dan voor 500 à 1500 Belgische frank (ongeveer 12.50 à 37.50 euro), al naargelang hoeveel men hem bood en hoezeer hij in geldnood zat. Goede klanten/vrienden gaf hij zelfs een schilderij in ruil voor enkele flessen drank en een avondje gezelschap.

Dit is niet het romantische beeld dat we willen van een getalenteerd schilder als Leo Jordaens, maar dat hij zijn galerij slechts voor korte tijd heeft gehad en het feit dat zijn moeder hem in het laatste decennium van zijn leven niet meer gezien had, zijn hoogstewaarschijnlijk toe te schrijven aan alcoholmisbruik, wat de oorzaak hiervan ook mocht zijn.

Leo Jordaens is uiteindelijk roemloos gestorven aan keelkanker in 2000 te Antwerpen. Hij werd begraven in het Schoonselhof.